Buurtbijeenkomst #2

 

 

Inmiddels ben je van eerste schets tot eerste ontwerp gekomen, samen met een professionele ontwerper en de gemeente. Kan iedereen zich daar nog steeds in vinden? Bespreek het tijdens de tweede buurtbijeenkomst en vul het ontwerp aan, zodat de ontwerper/aannemer daarvan straks het definitieve ontwerp kan maken. En hoe gaan jullie het eigenlijk aanpakken als het park er eenmaal ligt? Inventariseer met je buren wie er straks allemaal willen meehelpen met het beheer en onderhoud, zodat je er niet alleen voor staat!

Beheerkalender

Jullie gaan je eigen Park om de Hoek zelf beheren! Wat moet er dit jaar gebeuren? De hovenier die het park aan gaat leggen, geeft je hier advies over. Het hangt af van het ontwerp van het park, maar het kan bijvoorbeeld het volgende zijn:

Verwijderen onkruid uit plantvakken (6 keer per jaar)

Snoeien vaste planten (1 keer per jaar)

Verwijderen onkruid bij het verharde gedeelte (6 keer per jaar)

Verwijderen van zwerfafval (6 keer per jaar)

Activiteitenkalender

Maak een activiteitenkalender zodat het park levendig blijft. Dit is vaak een voorwaarde van het stadsdeel om ervoor te zorgen dat het park niet verloedert. In de volgende stap vind je een handige kalender die jullie kunnen invullen voor activiteiten en beheer.