Privacy Statement

 

 

Privacy Statement

Wij vergroenen graag samen met jou alle buurten van Amsterdam. Wij vinden het daarbij belangrijk dat jij je veilig voelt op onze website, met name als het gaat om jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens.

 

Wij nemen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens serieus

We nemen jouw privacy en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens erg serieus en volgen hierin de eisen van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (richtlijnen AVG/GDPR per 25 mei).

In dit privacy statement van Park om de Hoek & De Gezonde Stad vind je waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen en wat wij doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten, projecten en diensten van Park om de Hoek en De Gezonde Stad.

 

Persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van onze website, ons contactformulier invult, deelneemt aan onze events verzamelen we alleen die informatie die nodig is om jou goed van dienst te kunnen zijn. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die je ons vrijwillig levert. Wij gaan uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om.

 

Doel gebruik persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die door jou aan ons ter beschikking worden gesteld uitsluitend om:

  • Jouw vragen te kunnen antwoorden;
  • In contact te blijven rondom de deelname aan het project via mailings;
  • Je op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de stad via de nieuwsbrief van De Gezonde Stad.
  • Gevraagde dienst(en) te kunnen leveren;
  • Onze diensten te kunnen optimaliseren, zodat jij ze beter kunt gebruiken en beter aansluiten bij jouw wensen.

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en stellen deze op geen enkele andere wijze ter beschikking aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Het gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer je contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze website, deelneemt aan ons project of onze events bezoekt, is het mogelijk dat wij de persoonlijke gegevens en de berichten die je stuurt bewaren om jou beter op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en om onze diensten beter aan te laten sluiten op jouw wensen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, bewaren wij niet langer dan strikt nodig is en enkel voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

 

Verstrekking gegevens aan derden

Het kan voorkomen dat in het verlenen van onze diensten wij informatie moeten delen met een van onze leveranciers. Met elk van deze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten, waarmee zij aangeven ook zorg te dragen voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Zij zijn net als onze medewerkers en freelancers wettelijk verplicht om zich te houden aan de Europese wetgeving AVG en alle informatie vertrouwelijk te behandelen.

 

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je kunt op elk moment bij ons jouw persoonlijke gegevens opvragen. Om deze te kunnen inzien, te kunnen laten aanpassen of laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@degezondestad.org of 020-6241522. Daarnaast heb je ten alle tijden de mogelijkheden om via onze cookiebanner je voorkeuren aan te passen.

 

Recht op aanpassingen privacy statement

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit nodig blijken. Lees daarom regelmatig onze privacy statement.

 

Heb jij overige vragen over dit privacy statement?

Neem dan contact met ons op via info@parkomdehoek.nl, info@degezondestad.org of 020-6241522.