Groen is geld

Groen in de stad is waardevol. Het is bijvoorbeeld goed voor de biodiversiteit, die juist in de stad onder druk staat, het helpt Amsterdam meer rainproof te worden en gaat hittestress tegen. Ook voor de innerlijke mens is groen belangrijk: je kan er je vrienden en buren treffen, je kinderen laten spelen of ontspannen na een hectische dag. Maar wist je dat de waarde van groen ook in geld is uit te drukken? Wageningen Universiteit onderzocht de economische waarde van groen in de stad, in opdracht van het Groen Platform Amsterdam, een samenwerkingsverband van natuurorganisaties rond de stad. Ze onderzochten onder andere het Park om de Hoek dat is aangelegd op het Belgiëpleintje bij de Wibautstraat. Dat heeft 50.000 euro gekost en levert minstens het viervoudige op! Hoe precies lees je hier in het Parool of bekijk het volledige onderzoeksrapport Groei versus groen van de Wageningen Universiteit.