Wat is Park om de Hoek?

 

 

Een Park om de Hoek is een groene ontmoetingsplek in de wijk. Een plek om bij te komen en bij te kletsen met buren. We toveren verwaarloosde en versteende plekken in de stad om tot levendige parken. Een Park om de Hoek herken je aan het volgende:

  • Biodiversiteit
  • Hergebruikte materialen
  • Minstens 100 m2
  • Waterbergende functie (groen gaat wateroverlast tegen en maakt de stad rainproof)
  • Gaat hittestress tegen
  • Sociale cohesie: ontmoeting staat centraal
  • Participatie: de buurt doet het zelf het beheer

 

Elk Park om de Hoek wordt op maat gemaakt, want zo vertegenwoordigt elk park de identiteit van de buurt. Denk aan natuurlijke speelplekken tot eetbare oases en vlindertuinen, allemaal midden in de stad.

 

Park om de Hoek aanpak

 

1. Verbinden van partijen

Voor de realisatie van de parken brengen we enthousiastelingen uit verschillende hoeken bij elkaar rondom een bewonersinitiatief, en verenigen we hun belangen. Hierbij ontstaan nieuwe vormen van co-creatie en co-financiering, en zo investeren lokale overheden, woningcorporaties, bedrijven en organisaties samen in een groenere stad.

Hiermee bereiken we het volgende:

1) Co-financiering door publieke en private partijen;

2) Behartigen van meerdere belangen;

3) Gedeeld eigenaarschap van de openbare ruimte.

 

2. Bewoners vergroenen hun buurt

De betrokkenheid van buurtbewoners in dit project is groot. Zij melden namelijk zelf een potentiƫle plek voor een park, en zetten daarna een community op in hun buurt. Vervolgens pakken ze gezamenlijk het zelfbeheer of medebeheer van het plantsoen op. Park om de Hoek biedt hierbij de benodigde ondersteuning, om van buurtinitiatief tot realisatie te komen. Op deze manier kunnen bewoners zelf bijdragen aan een gezonde leefomgeving en de leefbaarheid van hun buurt. Ze gaan dus op een laagdrempelige manier aan de slag met placemaking of stadmaken, en denken daarnaast actief mee over duurzame ruimtelijke ontwikkeling in hun buurt.

 

3. Park om de Hoek – Beweging

We zetten een beweging van actieve bewoners op. Door alle potentiƫle plekken voor Parken om de Hoek zichtbaar te maken, inspireren en activeren we Amsterdammers om hun buurt aan te pakken. We starten met een toolkit en bouwen dit vervolgens uit naar een community, waarmee bewoners zelf initiatief nemen om een Park om de Hoek op te zetten. Elke partij krijgt een plek op het platform om kennis uit te wisselen. En met onze ondersteuning, netwerk, inspiratie en tools wordt de beweging zo steeds groter!